تبلیغات
مطالعات ارتباطی - دروس
 
مطالعات ارتباطی
درس اصول و فنون تبلیغات- واحد 1

منبع اصلی: گودرزی فراهانی، ابراهیم(1393)اصول و فنون تبلیغ، تهران، انتشارات ساکو

جلسه 95/12/06 
فصل اول صفحات 29-14

درس کاربرد وسایل سمعی و بصری- واحد 1

منابع: مهدیزاده سید محمد(1389)نظریه های رسانه؛ اندیشه های رایج و دیدگاههای انتقادی، تهران، انتشارات همشهریدرس چاپ و نشر- واحد 34 

منبع اصلی: مطهری نژاد، میرزا بابا(1393) انتشارات، چاپ و نشر، تهران، انتشارات ساکو

جلسه 95/12/05 
فصل اول منبع اصلی


ارتباط با رسانه- واحد 34

منبع: حسنی گوهرزاد فرهاد(1395) ارتباط با رسانه، تهران، انتشارات ساکو

جلسه 95/11/28 
فصل دوم منبع اصلی

جلسه 95/12/05
فصل چهارم منبع اصلی

وبلاگ نویسی- واحد 34آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :