تبلیغات
مطالعات ارتباطی - دروس
 
مطالعات ارتباطی
درس نظریه های ارتباط جمعی 

منبع اصلی: مهدیزاده سید محمد(1389)نظریه های رسانه؛ اندیشه های رایج و دیدگاههای انتقادی، تهران، انتشارات همشهری

جلسه 95/08/14 
چیستی نظریه: تعریف، نقش و اهمیت صفحات 18-13

جلسه 95/08/21
نظریه ارتباطات و تحول تاریخی صفحات 22-19

جلسه 95/09/05
نظریه هارولد اینیس صفحات 25-22

جلسه 95/09/19
نظریه مک لوهان و والتر بنیامین صفحات 30-25

جلسه 95/09/26
نظریه هابرمارس و فردیناند تونیس صفحات 37-32

جلسه 95/10/03
نظریه برجسته سازی

درس سواد رسانه ای 

منبع اصلی: رعدی سید امیر محمد(1395)سواد رسانه ای، تهران، انتشارات ساکو
منابع تکمیلی: فصلنامه رسانه  (1385) شماره 68، دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها

جلسه 95/08/14 
مقاله سواد رسانه ای؛ یک مقاله عقیده ای،فصلنامه رسانه. نویسنده:دکتر یونس شکرخواه

جلسه 95/08/21
فصل دوم منبع اصلی (به جز نظریات مطرح شده در این فصل)

جلسه 95/09/05
فصل سوم صفحات 73-70

جلسه 95/09/26
فصل سوم صفحات 87-73 (پایان فصل)

جلسه 95/10/03
صفحه 87 تا پایان فصل


درس مدیریت راهبردی در سازمان

منبع: جواهری فاطمه(1395) مدیریت راهبردی در سازمان، تهران، انتشارات ساکو

جلسه 95/08/14 
فصل اول تا پایان استراتژی های مراحل منحنی عمر محصول صفحات 19-8

جلسه 95/08/21
فصل اول منبع اصلی

جلسه 95/09/05
فصل دوم؛ جایگاه روابط عمومی ها در 

جلسه 95/09/19
فصل سوم؛ از ابتدای فصل تا صفحه 58

جلسه 95/09/26
فصل سوم 74-58 (پایان فصل)

جلسه 95/10/03آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :